De Evenaar is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

 

Het is een school voor leerlingen met een ondersteuningsvraag die een gespecialiseerde aanpak nodig hebben. De Evenaar maakt deel uit van de samenleving en staat open voor samenwerking met een ieder die gericht is op verbetering van het onderwijs aan kinderen met (specifieke) onderwijsbehoeften.

 

De Evenaar biedt passend onderwijs, dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich gemotiveerd, onderzoekend en lerend ontwikkelen. Het onderwijs op de Evenaar wordt gebaseerd op vastgestelde leerlijnen. De hieruit voortvloeiende leerdoelen zijn uitgangspunt voor het werken in de groepen. De leerling krijgt leerdoelen aangeboden die passen bij het ontwikkelingsperspectief, dat voor de leerling is vastgesteld.

 

Op 3 februari 2018 heeft de inspectie onze school beoordeeld als GOED.

Download hier het rapport.

SBO de Evenaar | Dasseweide 1 | 3437 WN Nieuwegein | 030 6048400 | info@sbo-evenaar.nl