Visie

Om een optimale ontwikkeling te kunnen waarborgen is het van groot belang om aan te sluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, moeten een daarop afgestemd aanbod krijgen naast het reguliere onderwijsaanbod.

 

Doel

Het ontwikkelen van vaardigheden en het eigen maken van onderzoekend en ontwerpend leren door het stimuleren van de nieuwsgierigheid en verwondering van leerlingen, staat binnen de lessen centraal. Hier is het hoger orde denken een belangrijk onderdeel van. De betrokkenheid voor en het ontwikkelen van competenties en talenten van ieder kind doen wij onder andere door samen denken, leren en werken.

 

Doelgroep

De workshops voor Meerbegaafden richten zich op leerlingen (in de leeftijd van 7-13 jaar), die:

  • nieuwsgierig en leergierig zijn;
  • een goed geheugen hebben;
  • vaak hoge cijfers / waarderingen bij leervakken halen óf juist onderpresteren;
  • een hoog werktempo hebben;
  • snel verbindingen kunnen leggen tussen kennisgebieden;
  • snel nieuwe dingen leren, zonder veel behoefte te hebben aan instructie en herhaling;
  • vaak een leervoorsprong (didactische voorsprong) hebben;
  • zeer goede taalontwikkeling hebben.

Aanbod

Workshops waar een overstijgend leeraanbod wordt gegeven. De thema’s en/of projectonderwerpen verschillen per blok.

Het aanbod is gericht op het aansluiten bij het denkvermogen, de belangstelling en vooral ook het tempo en niveau van verwerken van de leerling. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd tot hoger orde denken, samen werken en samen leren. Meer informatie.

 

Aanmelding

Leerlingen kunnen per blok worden aangemeld via het toestemmingsformulier dat ouders samen met de school van herkomst invullen.

 

Kosten

Per blok wordt er een bijdrage gevraagd voor de materiaalkosten van de workshops. Daarnaast kan om een bijdrage voor eventuele excursies gevraagd worden. Ouders en/of school zijn/is verantwoordelijk om aan deze kosten te voldoen.

 

Contact

Marianne Bookelmann

Coördinator

Adjunct-directeur

 

Sietske Wildschut

Leerkracht

Specialist begaafdheid

 

Marije de Bruin

Orthopedagoog

 

meerbegaafden@expertisecentrumnieuwegein.nl

 

< < < terug

SBO de Evenaar | Dasseweide 1 | 3437 WN Nieuwegein | 030 6048400 | info@sbo-evenaar.nl